Αγροτικοί δρόμοι: Προτάσεις για έργα 164,5 εκατ. από την Περιφέρεια - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Αγροτικοί δρόμοι: Προτάσεις για έργα 164,5 εκατ. από την Περιφέρεια

Αγροτικοί δρόμοι: Προτάσεις για έργα 164,5 εκατ. από την Περιφέρεια

Share This


 Έχοντας μία δεξαμενή 294 προτάσεων από τους δήμους για νέα έργα αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 164,51 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζει και ανακοινώνει έως το τέλος Αυγούστου – το πιθανότερο ενδεχόμενο – ποια θα χρηματοδοτηθούν από την δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός των προτάσεων υπερβαίνει κατά 381% τον προϋπολογισμό της δράσης, 43 εκατ. ευρώ, θεωρείται, πάντως, δεδομένο ότι θα υπάρξει υπερδέσμευση κονδυλίων (το ακριβές ύψος της παραμένει ανοιχτό) ώστε να αυξηθούν τα έργα που θα ενταχθούν καθώς οι αγροτικοί δρόμοι θεωρούνται σημαντικός παράγοντας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 • Θεσσαλία: 36 προτάσεις, προϋπολογισμού 21,209 εκατ. ευρώ
 • Πελοπόννησος: 35 προτάσεις, προϋπολογισμού 21,038 εκατ. ευρώ
 • Ήπειρος: 46 προτάσεις, προϋπολογισμού 18,607 εκατ. ευρώ
 • Κεντρική Μακεδονία: 29 προτάσεις, προϋπολογισμού 18,019 εκατ. ευρώ
 • Στερεά Ελλάδα: 28 προτάσεις, προϋπολογισμού 16,126 εκατ. ευρώ
 • Νότιο Αιγαίο: 25 προτάσεις, προϋπολογισμού 14,067 εκατ. ευρώ
 • Δυτική Ελλάδα: 20 προτάσεις, προϋπολογισμού 12,737 εκατ. ευρώ
 • Κρήτη: 18 προτάσεις, προϋπολογισμού 11,41 εκατ. ευρώ
 • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 17 προτάσεις, προϋπολογισμού 10,817 εκατ. ευρώ
 • Δυτική Μακεδονία: 17 προτάσεις, προϋπολογισμού 7,953 εκατ. ευρώ
 • Αττική: 10 προτάσεις, προϋπολογισμού 4,826 εκατ. ευρώ
 • Βόρειο Αιγαίο: 8 προτάσεις, προϋπολογισμού 4,211 εκατ. ευρώ
 • Ιόνια Νησιά: 5 προτάσεις, προϋπολογισμού 3,490 εκατ. ευρώ

Χρηματοδοτούνται και μικρά τεχνικά έργα αλλά όχι η συντήρηση

Η δράση χρηματοδοτεί την κατασκευή αγροτικών δρόμων προβλέποντας υποχρεωτικά την τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωσή τους. Χρηματοδοτούνται και έργα βελτίωσης υφιστάμενων δρόμων, όπως η διαπλάτυνσή τους όπως και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (όπως οχετοί απορροής όμβριων υδάτων και τοιχία αντιστήριξης).

Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των ενδιαφερόμενων δήμων και να μην περιλαμβάνουν δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Θα πρέπει να υπάρχουν επικαιροποιημένα οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης.

Πιο γρήγορη και εύκολη η διακίνηση της αγροτικής παραγωγής

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην προκήρυξη της δράσης, «λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογία της χώρας (ορεινοί όγκοι και νησιωτικός χαρακτήρας) καθώς και της μεγάλης διασποράς των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υπάρχει η ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές.

Με την υλοποιούμενη δράση στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής), συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα».

πηγή: www.powergame.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages