18,4 εκατ. ευρώ στους δήμους για δράσεις πρόληψης των πυρκαγιών - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

18,4 εκατ. ευρώ στους δήμους για δράσεις πρόληψης των πυρκαγιών

18,4 εκατ. ευρώ στους δήμους για δράσεις πρόληψης των πυρκαγιών

Share This
Την κατανομή, από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσού ύψους 18.400.000,00 € στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών,προβλέπει σχετική απόφαση Ειδικότερα οι Δήμοι και Σύνδεσμοι αυτών μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:
α) καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κλπ, β) καθαρισμός – έλεγχος χωματερών, γ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α' βαθμού, δ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. β υτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ) και ε) λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα). Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages