ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Share This
Με κα­τά­νυ­ξη και λαμ­πρό­τη­τα τε­λέ­στη­κε στην πό­λη της Κα­λα­μά­τας και σε ό­λους τους Να­ούς της Μη­τρο­πό­λε­ως Μεσ­ση­νί­ας, η Α­κο­λου­θί­α και η πε­ρι­φο­ρά του Ε­πι­τα­φί­ου.Ο  Μη­τρο­πο­λί­της Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σό­στο­μος χο­ρο­στά­τη­σε της Α­κο­λου­θί­ας στον Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Ι­ε­ρό Να­ό της Υ­πα­παν­τής του Χρι­στού, με­τά το πέ­ρας της ο­ποί­ας προ­έ­στη της πε­ρι­φο­ράς του Ε­πι­τα­φί­ου στους κεν­τρι­κούς δρό­μους της πό­λης. Τη λι­τα­νευ­τι­κή πομ­πή α­κο­λού­θη­σαν οι αρ­χές του  τό­που και πλή­θος πι­στών.
epitafios ipapantis1Ο κ. Χρυ­σό­στο­μος στο κή­ρυγ­μά του τό­νι­σε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά : «Η αν­θρώ­πι­νη ύ­παρ­ξη υ­πο­κλί­νε­ται σή­με­ρα στο Θεί­ο πά­θος α­να­μέ­νον­τας την Α­νά­στα­ση του Θε­αν­θρώ­που Χρι­στού, την προ­σω­πι­κή Α­νά­στα­ση του κα­θε­νός και την Α­νά­στα­ση της Πα­τρί­δος μας».
epitafios ipapantis5Στην Α­κο­λου­θί­α πα­ρα­βρέ­θη­καν ο βου­λευ­τής Ι. Λαμ­πρό­που­λος, ο πρώ­ην υ­πουρ­γός Π. Παυ­λό­που­λος, ο πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Π. Τα­τού­λης, οι αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχες Ν. Νι­κο­λά­κου και Ι. Αρ­γυ­ρά­κης και ο δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας Π. Νί­κας.
epitafios ipapantis2epitafios ipapantis3epitafios ipapantis4epitafios ipapantis6epitafios ipapantis7epitafios ipapantis8epitafios ipapantis9epitafios ipapantis10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages