Η Εγκύκλιος για τoυς υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Η Εγκύκλιος για τoυς υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών

Η Εγκύκλιος για τoυς υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών

Share This

Από τις 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ από τις 18 Απριλίου θα αρχίσουν να μετράνε οι περιορισμοί για την προβολή των υποψηφίων στα ηλεκτρονικά μέσα και στο διαδίκτυο. Τα ανώτατα όρια των εκλογικών δαπανών για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους είναι σε άμεση συνάρτηση με τον πληθυσμό και τον αριθμό των υποψηφίων. Όλα τα έσοδα των συνδυασμών και των υποψηφίων γίνονται μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών, το ίδιο ισχύει και για το 95% του συνολικού ύψους των δαπανών. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Μεταξύ αυτών που ορίζονται στην εγκύκλιο βάσει του νόμου 3870/2010 για τις εκλογικές δαπάνες και όλων των τροποποιήσεων που έχουν ακολουθήσει, είναι και τα εξής: Τα έσοδα των συνδυασμών προέρχονται μόνο από εισφορές φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν χρωστούν στους ΟΤΑ πάνω από 1000 ευρώ.
Η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ και των υποψηφίων τα 500 ευρώ. Το ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ορίζεται στα 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της οικείας εκλογικής περιφέρειας. Για τον υπολογισμό των ανώτατων ορίων δαπανών των συνδυασμών αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψήφιου και λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση με βάση τον πληθυσμό. Για τη διαχείριση των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων και τα τηρούμενα στοιχεία ορίζεται διαχειριστής, ενώ προβλέπεται η υποχρέωση για την τήρηση ειδικού απλότυπου βιβλίου εσόδων – δαπανών, το οποίο θεωρείται από την Δ.Ο.Υ. της έδρας της οικείας περιφέρειας ή του δήμου. Όλα τα στοιχεία πρέπει να δημοσιοποιηθούν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών. Η παραπάνω υποχρέωση δεν ισχύει για δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων και εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων του νόμου επιβάλλονται αντίστοιχες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης από τα αιρετά αξιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages