Πρόταση Μετονομασίας του Σχολείου σε Πειραματικό 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας-Πέτρος Θέμελη - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Πρόταση Μετονομασίας του Σχολείου σε Πειραματικό 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας-Πέτρος Θέμελη

Πρόταση Μετονομασίας του Σχολείου σε Πειραματικό 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας-Πέτρος Θέμελη

Share This


 Πρόταση Μετονομασίας του Σχολείου σε Πειραματικό 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας-Πέτρος Θέμελης καταθέτει ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου προς το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία προκειμένου να γίνει αποδεκτή ως ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο του σπουδαίου αρχαιολόγου Πέτρου Θέμελη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Πράξη 9η

 

Θέμα: «Πρόταση για μετονομασία της σχολικής μοναδας σε Πειραματικό 10Ο Δημ. Σχ. Καλαμάτας – Πέτρος Θέμελης»

 

Στην Καλαμάτα, στη βιβλιοθήκη  του Πειραματικού- 10ουΔημοτικού Σχολείου Καλαμάτας ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, αποτελούμενος από τα μέλη που υπογράφουν, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή με θέμα: «Πρόταση για μετονομασία της σχολικής μονάδας σε Πειραματικό 10Ο Δημ. Σχ. Καλαμάτας – Πέτρος Θέμελης»

με παρόντες  εκπαιδευτικούς που υπογράφουν.

Ο διευθυντής ενημερώνει για το θεσμικό πλαίσιο μετονομασίας της σχολικής μονάδας :

Α) Ν. 2817/2000 άρθρο 6 & 2

Η μετονομασία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β) Ν. 3966/2011  άρθρο 59  &2011

 Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1566/1985.»

       Γ) Π.Δ. 79/2017 άρθρο 1

Επωνυμία σχολείων :

  1. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία φέρουν την επωνυμία του δήμου στα όρια του οποίου λειτουργούν.
  2. Όταν σε έναν δήμο λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, η επωνυμία συμπληρώνεται με αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά της ίδρυσής τους.
  3. Στις περιπτώσεις που τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία λειτουργούν σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες μπορούν να φέρουν την επωνυμία αυτών ή τον αύξοντα αριθμό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο αύξων αριθμός των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων κατά τη σειρά της ίδρυσής τους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί με νέα επωνυμία. Στην επωνυμία μπορεί να προστεθεί προσωνυμία δηλωτική της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης του τόπου ή αναφερόμενη στο όνομα ευεργετών, προσωπικοτήτων των γραμμάτων, της επιστήμης και των τεχνών και γενικότερα προσώπων που προσέφεραν αναγνωρισμένες και αξιόλογες υπηρεσίες στην εκπαίδευση, στον τόπο και στη χώρα ή προσωνυμία αναφερόμενη στη μυθολογία, στο φυσικό περιβάλλον και στη γεωγραφία του τόπου.
  4. Οι επωνυμίες και προσωνυμίες καθορίζονται με την ιδρυτική πράξη κάθε σχολείου ή με μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων για την ίδρυση οργάνων. Οι προσωνυμίες δεν πρέπει να συμπίπτουν για σχολεία του ίδιου δήμου. Για την αλλαγή της επωνυμίας ή προσωνυμίας του σχολείου απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του δημοτικού  συμβουλίου που λειτουργεί στο σχολείο.

(Στα ΠΕΙ.Σ. χρειάζεται έγκριση και από το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου)

Στη συνέχεια εισηγείται τη μετονομασία της σχολικής μονάδας σε Πειραματικό 10Ο Δημ. Σχ. Καλαμάτας – Πέτρος Θέμελης για τους παρακάτω λόγους:

Η σχολική κοινότητα του του Πειραματικού- 10ουΔημοτικού Σχολείου Καλαμάτας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του καθηγητή Πέτρου Θέμελη. 

Η  Ελλάδα, η Μεσσηνία ευγνωμονούσα,  αποχαιρετά  με οδύνη τον ευπατρίδη,  τον εξαίρετο αρχαιολόγο, τον χαρισματικό πανεπιστημιακό δάσκαλο, τον παθιασμένο ανασκαφέα, τον ακούραστο ερευνητή, τον οραματιστή Πέτρο Θέμελη. Πίστευε στο άνοιγμα των μνημείων στην κοινωνία  και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάστηκε, τόσο για την αποκατάσταση και ανάδειξη της Αρχαίας Μεσσήνης, ενός από τα μεγαλύτερα ανασκαφικά και αναστηλωτικά έργα του τόπου μας, όσο και την ανάδειξη και προστασία των αρχαίων θεάτρων, ως ιδρυτικό μέλος του σωματείου ‘Διάζωμα’. 

Στην Αρχαία Μεσσήνη, έφερε στο φως μια ολόκληρη πόλη και την παρέδωσε στον σύγχρονο κόσμο ως ένα υπόδειγμα αρχαιολογικού χώρου.

 Υποδέχτηκε χιλιάδες μαθητές και εκατοντάδες εκπαιδευτικούς  όχι μόνο για να διαβούν το χώρο αλλά με αξιοθαύμαστη επιμονή και διάθεση να εξηγεί, να συνδέει τα ευρήματα, να μας εισάγει στην κοινωνική πραγματικότητα μιας πόλης που ευτύχησε να ζήσει μια δεύτερη ζωή κάτω από την επίβλεψή του.

 Η σχολική μας μονάδα έζησε τέτοιες στιγμές.

Στη συνέχεια διάβασε το βιογραφικό του Πέτρου Θέμελη και κάλεσε τα μέλη του συλλόγου να τοποθετηθούν θετικά στην πρόταση που εμπεριέχει όλες τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου και επιπλέον:

    1. Η εξωστρέφεια, το άνοιγμα του σχολείου μας στην γειτονιά, στην πόλη, στο νομό αποτελεί για εμάς  προτεραιότητα και συμπίπτει με  το όραμα του σπουδαίου αρχαιολόγου για άνοιγμα -κοινωνικοποίηση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων.
  •  Το Πειραματικό -10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας είναι το μοναδικό  Δημοτικό Σχολείο  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, περιοχή με σπουδαία μνημεία και  περίφημους  αρχαιολογικούς χώρους, και αν ευδοκιμήσει και γίνει δεκτή η πρόταση από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μας δίνει τη δυνατότητα, μας ανοίγει δρόμους για ανάληψη πρωτοβουλιών -δράσεων υλοποίησης προγραμμάτων  στους αρχαιολογικούς χώρους με συνεργίες με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κάτω από την εποπτεία του λειτουργεί το σχολείο, αλλά και και με άλλους φορείς πολιτισμού (όπως Διάζωμα- Γ.Α. του Κράτους) κ.α.
  •  Η μετονομασία της σχολικής μονάδας σε Πειραματικό 10Ο Δημοτικό  Σχολείο  Καλαμάτας – Πέτρος Θέμελης   θα της προσδώσει κύρος και ειδικό βάρος, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο του ανέδειξε τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας σε όλη την υφήλιο , τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη. 

Ποιος ήταν ο Πέτρος Θέμελης
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Oλοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έλαβε πτυχίο Iστορίας και Aρχαιολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδακτορικό δίπλωμα από το Aρχαιολογικό Iνστιτούτου του Πανεπιστημίου του Mονάχου.
Διετέλεσε επιστημονικός βοηθός στην Aρχαιολογική Yπηρεσία του Nομού Θεσσαλονίκης και συμμετείχε σε ανασκαφές (Στρατώνι Χαλκιδικής, Πέλλα, Bεργίνα).
Από το 1963 ως το 1980 υπηρέτησε ως Eπιμελητής και Έφορος Aρχαιοτήτων Hλείας-Mεσσηνίας, Aττικής -Eύβοιας, Φωκίδος-Λοκρίδος και Aιτωλοακαρνανίας. 1977 – 1980: Διευθυντής του Aρχαιολογικού Mουσείου των Δελφών. 1980 – 1984: Προϊστάμενος της Eφορείας Παλαιοναθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας. 1984 – 2003 καθηγητής Kλασικής Aρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Kρήτης, όπου διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Από το 198 5ως το 2003 διήυθυνε την Πανεπιστημιακής ανασκαφής στον Tομέα I της αρχαίας Eλεύθερνας.
Από το 1986 έως το τέλος της ζωής του διηύθυνε το ανασκαφικό-αναστηλωτικό έργο στην αρχαία Μεσσήνη, για το οποίο τιμίθηκε με δύο ευρωπϊκά βραβεία (Europa Nostra) το 2006 στη Μαδρίτη και το 2011 στο Άμστερνταμ.

Δημοσιεύματα: Δέκα μονογραφίες, διακόσιες πενήντα επιστημονικές μελέτες, βιβλιοκρισίες, αρχαιολογικοί οδηγοί, εκθέσεις ανασκαφών, πρόλόγοι εκδόσεων, άρθρα σε εγκυκλοπαίδειες, μεταφράσεις. Επιφυλλίδες του δημοσιεύονται τακτικά στον ημερήσιο αθηναϊκό και μεσσηνιακό τύπο.

Διακρίσεις: Επίτιμος δημότης Μεσσήνης, Ανδρούσας και Καλαμάτας, ισόβιος Εταίρος της Εν Αθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας, αντεπιστέλλον μέλος του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών, μέλος της Eταιρείας Eυβοϊκών Mελετών, του Γερμανικού Aρχαιολογικού Iνστιτούτου, του Aυστριακού Aρχαιολογικού Iνστιτούτου, μέλος της Eπιτροπής Συντήρησης Mνημείων Aκροπόλεως, πρόεδρος της Eταιρείας Mεσσηνιακών Aρχαιολογικών Σπουδών, αντιπρόεδρος του Iδρύματος Γ. Ψαροπούλου Nεότερης Kεραμικής.
Το 2005 τιμήθηκε με τον χρυσό Tαξιάρχη του Tάγματος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Eλληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο για το διδακτικό, επιστημονικό και ανασκαφικό έργο του. Το 2016 τιμήθηκε για τους ίδιουςλόγους με τον ανώτερο χρυσό Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.
Το 2016 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις, η πρόταση  έγινε  ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτή. 

Εξουσιοδοτείται ο  Διευθυντής να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

                           Για το Σύλλογο διδασκόντων  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages