Βιολογικός καθαρισμός: σε ισχύ οι εργασίες αναβάθμισης - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Βιολογικός καθαρισμός: σε ισχύ οι εργασίες αναβάθμισης

Βιολογικός καθαρισμός: σε ισχύ οι εργασίες αναβάθμισης

Share This
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας, κατόπιν συμβάσεως που υπεγράφη στις 9.7.2013, ύψους 4.179.700 € πλέον Φ.Π.Α., μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας και της αναδόχου εταιρείας «Μεσόγειος Α.Ε.». Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες, περίοδος που ενδέχεται να παραταθεί λίγο λόγω των πολλών βροχοπτώσεων. Το έργο είχε δημοπρατηθεί στις 19.11.2012 με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, η δε οριστική μελέτη του ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο. Το έργο έχει ενταχθεί, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΥΑΚ για χρηματοδότηση, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 4.265.000 € πλέον ΦΠΑ. Η ΔΕΥΑΚ συμμετέχει – βάσει της συμβάσεως - με το ποσό των 413.518,64 €, το οποίο προέρχεται από ίδιους πόρους, για εργασίες που δεν είναι επιλέξιμες από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ. Όταν το έργο αυτό ολοκληρωθεί, θα βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας, με προφανείς τις ωφέλειες για το φυσικό περιβάλλον στην ξηρά και τη θάλασσα, για τους θαλάσσιους οργανισμούς, καθώς και για τον άνθρωπο. Επίσης, θα αυξηθεί η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων από 80.000 ισοδύναμους κατοίκους σε 120.000 ισοδύναμους κατοίκους.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Μέσω του έργου αυτού, γίνεται επέκταση στις μονάδες οι οποίες είναι ανεπαρκείς και αντικατάσταση του εξοπλισμού ο οποίος έχει ξεπεράσει το όριο ζωής του. Επιπρόσθετα, αναβαθμίζεται η μονάδα αερόβιας χώνευσης (δεξαμενή αερισμού της εργολαβίας του 1984) και οι δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, ώστε το έργο να μπορεί να λειτουργήσει ως συμβατικό σύστημα με πρωτοβάθμια καθίζηση και αερόβια σταθεροποίηση της παραγόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιλύος και όχι ως σύστημα παρατεταμένου αερισμού όπως αναγκαστικά λειτουργεί σήμερα (χωρίς πρωτοβάθμια καθίζηση και χώνευση ιλύος) με δυναμικότητα επεξεργασίας 80.000 ισοδυνάμων κατοίκων. Τα λύματα εισέρχονται στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης και στο έργο που εκτελείται, περιλαμβάνεται η περιορισμένης έκτασης συντήρηση τόσο του δομικού μέρους όσο και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Από το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης τα λύματα οδηγούνται διαδοχικά στις δυο νέες μονάδες εσχάρωσης. Η παλαιά εσχάρωση θα μετατραπεί σε μονάδα πρώτης βαθμίδας εσχάρωσης, θα γίνει αποξήλωση του εξοπλισμού και εγκατάσταση νέου. Στην μονάδα θα εγκατασταθούν επίσης τα θυροφράγματα απομόνωσης, κοχλίας μεταφοράς και συμπύκνωσης εσχαρισμάτων, οι κάδοι αποκομιδής και το σύστημα απόσμησης του κτηρίου. Κατάντη της πρώτης βαθμίδας εσχάρωσης κατασκευάζεται νέα μονάδας λεπτοεσχάρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages