Τα δικαιολογητικά για χορήγηση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη για πρόσβαση σε ευνοϊκή φορολόγηση - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Τα δικαιολογητικά για χορήγηση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη για πρόσβαση σε ευνοϊκή φορολόγηση

Τα δικαιολογητικά για χορήγηση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη για πρόσβαση σε ευνοϊκή φορολόγηση

Share This


 Για κάποιο λόγο, πολλοί επαγγελµατίες αγρότες, µια ζωή αγρότες χωρίς κανένα άλλο εισόδηµα, δεν έχουν στη δήλωσή τους το χαρακτηρισµό του επαγγελµατία αγρότη, µε αποτέλεσµα να µην τυγχάνουν του αφορολόγητου κατά την εκκαθάριση του φόρου.

Φέτος έχουµε µία επιπλέον ιδιαιτερότητα που λέγεται συµβολαιακή γεωργία, µέσω της οποίας δίνεται έκπτωση 50% στον καταβλητέο φόρο. Χωρίς τον χαρακτηρισµό του επαγγελµατία αγρότη στο έντυπο των φορολογικών δηλώσεων, δεν µπορεί να λειτουργήσει η έκπτωση µέσω της συµβολαιακής γεωργίας.

Άρα είναι πολύ πιο σηµαντικός ο χαρακτηρισµός «επαγγελµατίας αγρότης»  και κατ’ επέκταση εξίσου σηµαντικός ο τρόπος που λειτουργούν οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, οι οµάδες παραγωγών και γενικότερα όλα τα γραφεία που ασχολούνται µε τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

Τι εννοώ: οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε υποβάλλονται από πιστοποιηµένα γραφεία [Φορέας Α]. τέτοια γραφεία έχουν µεταξύ άλλων και οι Ενώσεις.

Μόλις πριν λίγες ηµέρες πληροφορήθηκα ότι µία µεγάλη Ένωση της Βόρειας Ελλάδας [όχι η Ένωση, ο υπάλληλος που ασχολείται µε την εν λόγω διαδικασία, αλλά οι ενέργειες του αντικατοπτρίζουν την Ένωση στην οποία εργάζεται], αρνήθηκε να υποβάλλει τα δικαιολογητικά στο ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής για κάποιον αγρότη. Πιο συγκεκριµένα, στον αγρότη αυτόν δεν ήταν τσεκαρισµένος ο κωδικός 037 στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να δοθεί η έκπτωση του φόρου 50%.

Επαγγελµατίας αγρότης 100%, χωρίς άλλα εισοδήµατα παρά µόνο από την αγροτική παραγωγή, είχε υποβάλλει -όπως προβλέπεται- τις συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας, αλλά επειδή δεν εµφανιζόταν επαγγελµατίας αγρότης, δεν µπορούσε να τύχει της έκπτωσης του φόρου.

Ζήτησε λοιπόν από το γραφείο που κάνει τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, να υποβάλλει την αίτηση στο ΚΕΠΠΥΕΛ προκειµένου να χορηγηθεί η βεβαίωση του επαγγελµατία αγρότη. Όµως ο υπάλληλος  ζήτησε πρώτα να υποβληθεί η φορολογική δήλωση του 2022 και µετά θα έκανε την αίτηση.

Είναι κακό να συµπεριφέρεσαι λες και είσαι ο γνώστης των πάντων και να ταλαιπωρείς τον κόσµο.

Αντί να αρχίσω κα κατεβάζω καντήλια στον άσχετο, θα αφήσω εδώ την απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία ορίζεται ότι: «κατά α) Έως και την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2022, για τη χορήγηση βεβαιώσεων Μ.Α.Α.Ε. λαµβάνονται υπόψη:

αα) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί η ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2022, τα οικονοµικά στοιχεία φορολογικού έτους 2021, σε συσχέτιση µε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) έτους 2021 και την Ε.Α.Ε. έτους 2022, προς απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκµετάλλευσης.

αβ) Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί η ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2022, τα οικονοµικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2022, σε συσχέτιση µε την Ε.Α.Ε. έτους 2022.

β) Από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2022, λαµβάνονται υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία φορολογικού έτους 2022, σε συσχέτιση µε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) έτους 2022 και την Ε.Α.Ε. έτους 2023, προς απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της αγροτικής εκµετάλλευσης».

Τι µας λέει  η απόφαση; Ότι σε περίπτωση που δεν έχει υποβάλλει κάποιος την τρέχουσα φορολογική δήλωση, προσκοµίζει τα στοιχεία της προηγούµενης και ο υπάλληλος που ανέλαβε να υποβάλλει την αίτηση, είναι υποχρεωµένος να τα παραλάβει.

Η απόφαση είναι η 148/62186/01-03-2023 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων κι εκεί περιγράφονται αναλυτικά όλες οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκοµίσει κάποιος ώστε να µπορέσετε εσείς να καταθέσετε την αίτηση στο ΚΕΠΠΥΛ.

Για την ιστορία να πω ότι η συνάδελφος αναγκάστηκε τελικά να υποβάλει την αίτηση η ίδια, φυσικά χωρίς κανένα πρόβληµα και φυσικά, η βεβαίωση εκδόθηκε κανονικά, όπως προβλέπεται.

Ποιος επιβαρύνεται το κόστος των ηλεκτρονικών βιβλίων;

Ξεκίνησε η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων. Αργά ή γρήγορα θα εφαρµοστούν
σε καθολική µορφή (µάλλον αργά). Το κόστος εφαρµογής τους το επιβαρύνεται η επιχείρηση. Το χειρότερο όµως είναι ότι, κάποιοι από τους εµπλεκόµενους δεν έχουν καταλάβει ακόµα τις τους περιµένει, ενώ κάποιοι άλλοι λειτουργούν λες κι έχουν το αλάθητο του πάπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages