Η νέα πραγματικότητα με το e- διαζύγιο στην Μεσσηνία - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Η νέα πραγματικότητα με το e- διαζύγιο στην Μεσσηνία

Η νέα πραγματικότητα με το e- διαζύγιο στην Μεσσηνία

Share This


 Ζητήματα που έχουν να κάνουν για την νέα πραγματικότητα με το e- διαζύγιο,την έμφυλη βία και τις “τηλεδίκες” θέτει ο Δικηγορικός σύλλογος Καλαμάτας.

Αναλυτικά στις παρεμβάσεις του αναφέρονται τα εξής:

“Το ηλεκτρονικό διαζύγιο είναι πλέον πραγματικότητα.

Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι κατά την διαδικασία έκδοσης του ηλεκτρονικού διαζυγίου είναι υποχρεωτική η παράσταση δύο Δικηγόρων, ένας για κάθε διάδικο.

Τα συναινετικά διαζύγια αποτελούν και την πλειονότητά των διαζυγίων σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Βάσει αυτών στην Ελλάδα σε διαζύγιο οδηγούνται οι 38 στους 100 γάμους. Από τα διαζύγια που εκδίδονται ετησίως στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ποσοστό 70%  έως 75% είναι συναινετικά και κατά συνέπεια θα μπορούν πλέον να εκδίδονται και ηλεκτρονικά.

Η παλαιότερη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου  απαιτούσε την προσκόμιση μιας σειράς εγγράφων τα οποία θα έπρεπε να προσκομισθούν προκειμένου ο γάμος να λυθεί με τη συνοπτική διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.

Πιστοποιητικά από δημόσιες  υπηρεσίες, επικυρωμένα σε πλείστες όσες περιπτώσεις ακόμη και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των αιτούντων το διαζύγιο ήταν μερικά από τα γραφειοκρατικά βάρη.

Ωστόσο η ολοκληρωμένη διαδικασία που ισχύει από τις αρχές Ιανουαρίου, μετά και τη σχετική υπουργική απόφαση, οδηγεί σε μία νέα εποχή. Από το σπίτι μέσω του υπολογιστή εκκινείται η διαδικασία και σε 10 ημέρες λαμβάνουν σε pdf το διαζύγιο.  Σημειώνεται ότι την διαδικασία την εκκινεί ο Δικηγόρος.

Διαμαρτυρία για την απαράδεκτη καθυστέρηση πληρωμής των Δικηγόρων που παρέχουν νομική βοήθεια σε άπορους πολίτες από το κράτος

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας έχει θέσει και θα θέτει μετ΄επιτάσεως, στο ΤΑΧΔΙΚ το ζήτημα της αναγκαίας επίσπευσης της διαδικασίας εκκαθάρισης και εξόφλησης των οφειλομένων αμοιβών του ΤΑΧΔΙΚ προς τους δικηγόρους που προσέφεραν υπηρεσίες Νομικής Βοήθειας. Κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, τούτο καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό.

Μάλιστα, η καθυστέρηση της εκκαθάρισης και εξόφλησης των οφειλομένων αμοιβών είναι πάρα πολύ μεγάλη, υπερβαίνουσα και τρία έτη σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς αυτή τη στιγμή λιμνάζουν χιλιάδες ανεκκαθάριστοι φάκελοι νομικής βοήθειας.

Το χρονίζον αυτό πρόβλημα  όχι μόνο πλήττει καίρια τους συναδέλφους αλλά υπονομεύει και το θεσμό της Νομικής Βοήθειας, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με την παροχή έννομης προστασίας στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.

Σύμφωνα δε με την νέα νομοθετική ρύθμιση το ήμισυ της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης και ο  δικηγόρος  εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο κατά την είσπραξη του άνω υπολοίπου της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την πλήρη εξόφληση αυτής.

Πλην όμως και η νέα νομοθετική ρύθμιση έχει καταστεί γράμμα κενό στην ουσία της, αφού υπάρχουν πάρα πολλές σοβαρές καθυστερήσεις, με συνέπεια την δικαιολογημένη αγανάκτηση των συναδέλφων δικηγόρων.

Έμπρακτη συμπαράσταση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

 Η έμφυλη βία δυστυχώς  έχει αρχίσει να γίνεται ένα  σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Ως γνωστόν περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη, κατά της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας όσων την υφίστανται. Ακόμη και οι απειλές τέτοιων πράξεων, ο εξαναγκασμός  καθώς και η στέρηση ελευθερίας  αποτελούν έμφυλη βία.  Εμπεριέχει τη χρήση υπαρκτής ή υποτιθέμενης δύναμης – εξουσίας και χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης κοινωνικού ελέγχου, τιμωρίας και «σωφρονισμού» των ατόμων που την υφίστανται.

Διακρίνεται από τις άλλες μορφές βίας καθώς πηγάζει από την ιστορικά διαπιστωμένη ανισότητα στις σχέσεις κοινωνικής ισχύος και εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια κυρίως πλήττονται από την έμφυλη βία, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Όλες οι γυναίκες μπορεί να υποστούν έμφυλη βία, ανεξάρτητα από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη και την εθνικότητά τους.

Η έμφυλη βία είναι ιδιαίτερα επώδυνο βίωμα. Οι άμεσες συνέπειές της είναι πολλαπλές. Απειλεί τη σωματική υγεία των γυναικών και των ατόμων, που την έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν από αυτή. Οι επιπτώσεις της είναι έντονες στην ψυχική και συναισθηματική υγεία.

Η έμφυλη βία παρότι καθημερινό φαινόμενο παραμένει αόρατο, καθώς το ποσοστό καταγγελιών είναι μικρό.

Η μηδενική ανοχή απέναντι στην έμφυλη βία είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση.

Για την εξάλειψη της, είναι απαραίτητη η συμβολή όλων μας. Γιατί αφορά όλους μας.

Για τον λόγο αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας έχει αποφασίσει να σταθεί έμπρακτα νομικός αρωγός στα θύματα έμφυλης βίας και ήδη έχει υπογράψει πρωτόκολλο  συνεργασίας  με τα Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας για δωρεάν νομική βοήθεια σε θύματα έμφυλης βίας. Έτσι σε όλες τις  περιπτώσεις που κοινοποιούνται τέτοια περιστατικά από τα αρμόδια Κέντρα στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, οι Δικηγόροι Καλαμάτας που έχουν ενταχθεί στο σχετικό κατάλογο θα είναι έτοιμοι να προσφέρουν  δωρεάν  την νομική συμπαράσταση τους στα θύματα.

 Παρέμβαση της Ολομέλειας των δικηγόρων για “τηλεδίκες” και “αθέμιτη προσέλκυση πελατών

 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας στη χθεσινή συνεδρίαση της αποφάσισε  να βάλει φρένο σε αθέμιτες πρακτικές δικηγόρων, είτε με αντιθεσμικές παρεμβάσεις σε εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις, είτε γιατί επιχειρούν να διαφημιστούν ενόψει της πληθώρας των αποζημιωτικών προσφυγών για την υπόθεση της κακοκαιρίας.

 

Ουσιαστικά αναφερόμαστε  σε ”τηλεδίκες” για εκκρεμείς υποθέσεις, αλλά και προσπάθειες προσέλκυσης πελατών για τις υποθέσεις πουν αφορούν στις συνέπειες της κακοκαιρίας (π.χ Αττική Οδός).

Παράλληλα τέθηκε ακόμα και η περίπτωση δικηγόρου που απευθύνθηκε σε γνωστό Influencer που τον “διαφήμιζε” ως τον πιο κατάλληλο για να αναλάβει αποζημιωτικές προσφυγές κατά της Αττικής Οδού.

 

Ο Κώδικας Δικηγόρων και ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα από όλους.

Η Ολομέλεια καλεί, για μια ακόμη φορά, την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τροποποιήσει άμεσα τις πειθαρχικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και να επαναφέρει σε ισχύ ιδίως τη δυνατότητα της αυτεπάγγελτης κίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως, άλλωστε, συνέβαινε μέχρι και την ισχύ του ν. 4745/2020”.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages