Δημοπρατείται η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στο Βασιλίτσι Κορώνης - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Δημοπρατείται η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στο Βασιλίτσι Κορώνης

Δημοπρατείται η Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στο Βασιλίτσι Κορώνης

Share This


 Δημοπρατείται το Μάρτιο το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Βασιλιτσίου Δήμου Πύλου – Νέστορος»,  εκτιμώμενης αξίας 793.600 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα συνοδεύεται από πέντε χρόνια πλήρους εγγύησης. Περιλαμβάνεται, επίσης, η λειτουργία-συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων για χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Στο συγκεκριμένο έργο δεν περιλαμβάνονται τα έργα μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού έως την είσοδο της Ε.Ε.Λ., καθώς και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων προς το πεδίο διάθεσης.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών των ενδιαφερόμενων εργολάβων είναι η 7η Μαρτίου 2024 και η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages