Περιφέρεια Πελοποννήσου: 16.144 γεωργικές συμβουλές στους δικαιούχους - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Περιφέρεια Πελοποννήσου: 16.144 γεωργικές συμβουλές στους δικαιούχους

Περιφέρεια Πελοποννήσου: 16.144 γεωργικές συμβουλές στους δικαιούχους

Share This


 
Στις 141.967 ανέρχονται οι γεωργικές συμβουλές που θα δοθούν στους δικαιούχους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του ΠΑΑ, ύψους 93,8 εκατ. ευρώ. Η νέα κατανομή των συμβουλών ανά είδος και ανά Περιφέρεια καθορίζεται με τροποποιητική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο αριθμός είναι 16.144 και η δημόσια δαπάνη 10.500.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι μέσω του Μέτρου ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους αγρότες και τους νέους αγρότες και η αναγνώριση του οφέλους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της συμβουλής.

Τα έξι πακέτα συμβουλών

Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages