Παράταση μελέτης για παραλιακή σύνδεση Καλαμάτας και Μεσσήνης στη γέφυρα Παμίσου - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Παράταση μελέτης για παραλιακή σύνδεση Καλαμάτας και Μεσσήνης στη γέφυρα Παμίσου

Παράταση μελέτης για παραλιακή σύνδεση Καλαμάτας και Μεσσήνης στη γέφυρα Παμίσου

Share This


 Παράταση μέχρι τέλος του 2024 δόθηκε με ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες για την ολοκλήρωση της μελέτης διασύνδεσης των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης στο παραλιακό μέτωπο με την κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Πάμισο.

Η αμοιβή της μελέτης είναι 595.000 ευρώ, έχει δοθεί έκπτωση 65% και ανάδοχος είναι η ομάδα μελετητών «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ Μελετητική Α.Ε., ΠΡΙΣΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Τ.Ε.,ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Ε.».

Ο λόγος της τόσο μεγάλης παράτασης είναι ότι απαιτείται η σύνταξη νέων μελετών για να εξασφαλίζεται η αρτιότητα, λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του έργου.

Μελέτες
Η μελέτη έχει αντικείμενο την κατασκευή της νέας οδικής γέφυρας του ποταμού Παμίσου πλησίον των εκβολών του και της οδοποιίας πρόσβασης σε αυτή, όπως και την κατασκευή νέας πεζογέφυρας πάνω από την τάφρο Λιγδού στην ίδια περιοχή.

Συγκεκριμένα θα γίνουν:

-Μελέτη οδοποιίας για τη χάραξη και τα χαρακτηριστικά της νέας οδού πρόσβασης στη νέα οδική γέφυρα π. Παμίσου

-Υδραυλική μελέτη για τη νέα οδό πρόσβασης στη νέα γέφυρα π. Παμίσου, την υδραυλική μελέτη της νέας γέφυρας

-Στατική μελέτη των προβλεπόμενων τεχνικών έργων, τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή της νέας γέφυρας π. Παμίσου και της νέας πεζογέφυρας στην τάφρο Λιγδού.

Αυτή τη στιγμή έχει εγκριθεί η Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας για την κύρια οδό.

Τον Ιούλιο του 2022 στην αρμόδια υπηρεσία πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με εκπροσώπους από όλα τα συμπράττοντα γραφεία εν όψει της έναρξης εκπόνησης της μελέτης. Στη σύσκεψη αυτή συζητήθηκε ότι στην περιοχή των έργων βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές μελέτες, που εκπονούνται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες θα πρέπει να ανευρεθούν για τη συμβατότητα του μελετώμενου έργου.

Γι αυτό χορηγήθηκαν στον ανάδοχο οι μελέτες της περιοχής, προκειμένου να ληφθούν υπόψη. Συγκεκριμένα, χορηγήθηκε η εγκεκριμένη μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Διευθέτησης π. Παμίσου και χ. Πύρνακα», έτους εκπόνησης το 1995. Επίσης, συμφωνήθηκε η άμεση αναζήτηση των υπό σύνταξη μελετών στην περιοχή της νέας γέφυρας, προκειμένου ομοίως να ληφθούν υπόψη και στον οριστικό καθορισμό της θέσης και της μορφής των προτεινόμενων έργων, ώστε να είναι συμβατά με τα υπόλοιπα προτεινόμενα έργα στην περιοχή, και συγκεκριμένα, οι μελέτες:

-«Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του π. Παμίσου από το φράγμα Άρι – Μεσσήνη- Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής Αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης, καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης», που εκπονείται από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων της Γ.Γ. Υποδομών

-«Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το έργο: Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην ανασύνταξη των μελετών του οδικού τμήματος Καλαμάτα – Ριζόμυλος, ώστε να εναρμονιστούν με τους Περιβαλλοντικούς Όρους», η οποία εκπονείται από την ΕΥΔΕ.

Έντεκα νέες μελέτες
Κατόπιν αυτών και τη λήψη των απαιτούμενων στοιχείων, το Σεπτέμβριο του 2022 κατατέθηκε πρόταση για τον καθορισμό της τελικής μορφής και της θέσης των έργων διασύνδεσης των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Η πρόταση περιέλαβε τεχνική έκθεση με τον καθορισμό του αντικειμένου της μελέτης και σχέδια οριζοντιογραφίας και τυπικών διατομών.

Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην περιοχή με σκοπό να συζητηθούν όλες οι αλλαγές που προκύπτουν στο σχεδιασμό των έργων και να καθοριστούν οι απαραίτητες επόμενες ενέργειες.

Οι ανάδοχοι λίγες ημέρες μετά υπέβαλαν την Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας, σύμφωνα με την οποία στην προτεινόμενη θέση της γέφυρας π. Παμίσου γεφυρώνονται πλέον του π. Παμίσου τέσσερις παραποτάμιες οδοί και μία τάφρος, οι οποίοι διέρχονται παράλληλα στον άξονα του ποταμού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το μήκος της γέφυρας στα 200 μ. από τα 100 μ. που προβλεπόταν συμβατικά.

Επίσης, προτάθηκε η διατομή της οδού να είναι συνολικού πλάτους 17,40 μ. αντί των συμβατικών 12 μ., στο τμήμα που διέρχεται τη γέφυρα, καθώς συμπεριλαμβάνει, εκτός από το οδόστρωμα, χώρο πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου.

Τέλος, στις θέσεις των κόμβων ανατολικά και δυτικά της γέφυρας του π. Παμίσου προτάθηκε η κατασκευή ισόπεδων κυκλικών κόμβων που είναι πιο ασφαλείς και αρτιότεροι λειτουργικά και τεχνικά του τρισκελούς και τετρασκελούς ισόπεδου κόμβου που προβλέπεται συμβατικά.

Συνεπώς, προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης νέων μελετών για την ολοκλήρωση του μελετώμενου έργου.

Συγκεκριμένα, απαιτήθηκε η εκπόνηση συμπληρωματικά έντεκα επί μέρους νέων μελετών που δε συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση.

Οι νέες μελέτες απαιτούνται να εκπονηθούν, προκειμένου να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετώμενου έργου.

Τους προηγούμενους μήνες εγκρίθηκε το συμφωνητικό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης, συνολικής δαπάνης 97.039,61 ευρώ, ενώ τώρα, μετά την έγκριση της Αναγνωριστικής Μελέτης Οδοποιίας, ο ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια εκπόνησης και συγκεκριμένα στην Τοπογραφική Αποτύπωση και τη σύνταξη γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών.

Αυτοί είναι και οι λόγοι που εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης της μελέτης έως 31 Δεκεμβρίου του 2024, αν και οι ανάδοχοι ζητούσαν παράταση έως τον Ιούνιο του 2025.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages