Ανασυγκρότηση επιτροπής ορίων αιγιαλού και παραλίας στη Μεσσηνία - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ανασυγκρότηση επιτροπής ορίων αιγιαλού και παραλίας στη Μεσσηνία

Ανασυγκρότηση επιτροπής ορίων αιγιαλού και παραλίας στη Μεσσηνία

Share This

 


«Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Αιγιαλού και Παραλίας στο Νομό Μεσσηνίας» είναι το θέμα απόφασης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με υπογραφή της αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι., η οποία δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΡΟΞ0ΟΡ1Φ-ΞΜΤ.

Σε αυτή αναγράφεται: «Αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε και ορίζουμε ως μέλη της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού και παραλίας στο Ν. Μεσσηνίας τους (άρθρο 3 του Ν.2971/2001):

1. Την προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Μεσσηνίας, Καλλιόπη Τζώρτζη, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α βαθμό, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή της, το νόμιμο αναπληρωτή αυτής

2. Στη θέση του μηχανικού ορίζουμε την Ξενούλη Αικατερίνη του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμων Τοπογράφων), ως τακτικό μέλος, υπάλληλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε Μεσσηνίας, προϊσταμένη του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με αναπληρωτή της τον Τσουμελέα Χρήστο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμων Τοπογράφων), υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε Μεσσηνίας. 3. Τον εκάστοτε αρμόδιο λιμενάρχη με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή αυτού, για θέματα χωρικής τους αρμοδιότητας

4. Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου που έχει τη χωρική αρμοδιότητα στην περιοχή που καθορίζεται ο αιγιαλός-παραλία, με αναπληρωτή αυτού το νόμιμο αναπληρωτή του και σε περίπτωση που ελλείπει, τεχνικό υπάλληλο από την οικεία Περιφέρεια ή Δήμο

5. Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Σπανό Στ., του κλάδου ΠΕ/Α Μηχανικών, με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή αυτού.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Μπάμπαλη Ελένη του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια τη Βουλδή Δήμητρα του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, υπάλληλοι της ιδίας υπηρεσίας.

Η θητεία της επιτροπής είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας».

tharrosnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages