Προσλήψεις στον Δήμο Καλαμάτας για το νέο έτος – ΟΛΕΣ Οι ειδικότητες - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Προσλήψεις στον Δήμο Καλαμάτας για το νέο έτος – ΟΛΕΣ Οι ειδικότητες

Προσλήψεις στον Δήμο Καλαμάτας για το νέο έτος – ΟΛΕΣ Οι ειδικότητες

Share This

 


Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31 Αυγούστου 2024 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες και οι θέσεις ορίζονται ως εξής:

  • ΠΕ Παιδαγωγών – 4 θέσεις
  • ΠΕ Καλών Τεχνών – 1 θέση
  • ΤΕ Μουσικής Τεχνολογίας – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

– Δήμος Καλαμάτας, Διεύθυνση Διοικητικών, Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης και Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Ειρήνης Τούντα (τηλ επικοινωνίας: 27213 60820).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 και λήγει την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages