Δήμος Καλαμάτας: Έρχεται δωρεάν γρήγορο wi-fi σε 11 περιοχές της πόλης - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Δήμος Καλαμάτας: Έρχεται δωρεάν γρήγορο wi-fi σε 11 περιοχές της πόλης

Δήμος Καλαμάτας: Έρχεται δωρεάν γρήγορο wi-fi σε 11 περιοχές της πόλης

Share This

 


Τουλάχιστον 100mbps ταχύτητα-Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τι αναφέρεται στην εισήγηση του αντιδημάρχου Νίκου Μπασακίδη:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WIFI4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ) προέκυψε η ανάγκη υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας,
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και της Γενικής
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την
υλοποίηση στο Δήμο Καλαμάτας δικτύου δωρεάν WiFi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο στο πλαίσιο
του ως άνω έργου.
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης του έργου έχει δημιουργηθεί ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα,
από την ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ στην οποία έχουν καταχωρηθεί τα σημεία τα οποία έχει επιλέξει ο Δήμος να
εγκαταστήσει ασύρματο δίκτυο μέσω του εν λόγω έργου και τα οποία είναι τα παρακάτω:

1 Πάρκο ΟΣΕ
2 Πλατεία Όθωνος
3 Πάρκο όπισθεν ιστορικού Δημαρχείου
4 Πλατεία Φραγκόλιμνας
5 Πάρκο Αλμυρού
6 Παιδική Χαρά Ναυαρίνου
7 Ανοικτό Θέατρο Νέδοντα
8 Πάρκο Φράγματος Παμίσου
9 Πάρκο Πήδημα
10 Πλατεία Ομήρων Γερμανών (Τσώλη)
11 Πάρκο Αγίας Τριάδας

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τη συμφωνία - πλαίσιο, οι Ανάδοχοι των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων θα αναλάβουν την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την υλοποίηση των Περιοχών Ασύρματης Πρόσβασης ΠΑΠ (access points, κεραίες, εργασίες εγκατάστασης κλπ). Επιπλέον, οι Ανάδοχοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, για τουλάχιστον τρία έτη, η οποία θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ίδιος.

Στην αρχική φάση του έργου και πριν τη σύναψη των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων, ο Δήμος έχει επιλέξει και αποστείλει στη ΓΓΤΤ (μέσω των συντεταγμένων του 1ου σημείου ΣΑΠ που έχει δοθεί ορισθεί και οριοθετεί την αντίστοιχη ΠΑΠ) τις περιοχές (ΠΑΠ) που θεωρεί κατάλληλες για να προταθούν προς ένταξη στο αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που τέθηκαν στην από 24/12/2021 επιστολή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο». Οι περιοχές (ΠΑΠ) αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα του παρόντος.

Τα κριτήρια αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης και προέγκρισης των προτεινόμενων σημείων (ΣΣ και ΣΑΠ). Ο Δήμος, αφού ενημερώθηκε για τα προεγκεκριμένα σημεία, εξασφάλισε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στα εν λόγω σημεία για τουλάχιστον πέντε χρόνια, καθώς και τη δέσμευση για παροχή ρεύματος και σύνδεσης στο διαδίκτυο (ταχύτητας τουλάχιστον 100Mbps ή αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, της μέγιστης διαθέσιμης ταχύτητας στην περιοχή) για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Το κόστος για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, βαρύνει το Δήμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages