Ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου, οι νέοι Αντιδήμαρχοι - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου, οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου, οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Share This


 Ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου, οι νέοι Αντιδήμαρχοι, που αναλαμβάνουν καθήκοντα έως τις 31/12/2024. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 76 / 2024 απόφαση Δημάρχου, καθήκοντα Αντιδημάρχων αναλαμβάνουν με τις εξής αρμοδιότητες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1.Τον κ. Αθανασακόπουλο Δημήτριο του Γεράσιμου, έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Τον κ. Κοντοθανάση Σπυρίδωνα του Σταύρου, έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών
3. Τον κ. Ξενογιάννη Νικόλαο του Βασιλείου, έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.
4. Τον κ. Γαλιάτσο Δημήτριο του Νικολάου, έμμισθο Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.
5.Τον κ. Τράκα Ανδρέα του Νικολάου, έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.
6. Την κ. Τσέλιου – Μουρούφα Ελένη του Λύσανδρου, έμμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις αρμοδιότητες σε θέματα Νομικών Υποθέσεων του Δήμου
7. Τον κ. Μακρή Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου, έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα αθλητισμού του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
8. Τον κ. Γεωργόπουλο Ηλία του Φωτίου, άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
9. Τον κ. Μπεσσή Παναγιώτη του Βασιλείου, άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα πολιτισμού του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Δ.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργόπουλος Ηλίας που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Ο Κώστας Ξηρογιάννης νέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Να σημειωθεί ότι νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, ο οποίος εξελέγη κατά τις σημερινές δημαιρεσίες είναι ο Κώστας Ξηρογιάννης, αντιπρόεδρος εξελέγη η Ανθούλα Κόλλια και γραμματέας ο Χρήστος Θεοδωρακόπουλος.

Οσον αφορά την Δημαρχιακή Επιτροπή από την πλευρά της πλειοψηφίας τακτικά μέλη εξελέγησαν οι Δημήτρης Αθανασακόπουλος, Δημήτρης Γαλιάτσος, Βασίλης Γεωργακλής και Τάσος Παυλόπουλος και αναπληρωματικά οι  Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος, Σπύρος Κοντοθανασης, Νίκος Ξενογιάννης και Ελένη Τσελίου – Μουρούφα. Από την αντιπολίτευση εξελέγησαν οι Κώστας Μαλλιώτης, Κώστας Κατσούλης και αναπληρωματικά μέλη οι Κώστας Γεωργακόπουλος, Νίκος Χριστοφιλόπουλος και Χρήστος Θεοδωρακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages