ΣΤΟ Δ.Σ.Καλαμάτας η προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Μαντίνεια-Κιτριές - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

ΣΤΟ Δ.Σ.Καλαμάτας η προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Μαντίνεια-Κιτριές

ΣΤΟ Δ.Σ.Καλαμάτας η προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Μαντίνεια-Κιτριές

Share This

 


Ανάπλαση συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων-Σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση  δια περιφοράς, για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια και τον Δήμο Δυτικής Μάνης ώστε να προχωρήσει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Μαντίνεια-Κιτριές, προχωρά σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, αφού είναι επιτακτική ανάγκη να τρέξει το έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Μαντίνεια-Κιτριές, που έχει ενταχθεί στο “Αντώνης Τρίτσης” με χρηματοδότηση πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα θα είχε συζητηθεί και εγκριθεί ήδη από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, που ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, όπως λόγω της αποχής της αντιπολίτευσης και της κοινής έγγραφης διαμαρτυρίας που έστειλαν για την τηλεδιάσκεψη, το θέμα όπως και τα υπόλοιπα 4 προγραμματισμένα για εκείνη την ημέρα, αναβλήθηκαν. Το επίσης αναβληθέν θέμα της Δευτέρας, για έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο της αξιοποίησης του κτηρίου της πρώην ηλεκτρικής εταιρείας Καλαμάτας, αναμένεται επίσης  να εγκριθεί, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο.

Στην πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. για συνεδρίαση δια περιφοράς αναφέρονται τα ακόλουθα:

“Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην 15η/2023, κατεπείγουσα, συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 με ώρα έναρξης την 12:00 μεσ. και λήξη την 2:00 μ.μ., διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας και την ψήφο σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email c.aleksandrop@kalamata.gr, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και για λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:
1. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου
Καλαμάτας και του Δήμου Δυτικής Μάνης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση
παραλιακού μετώπου Μαντίνεια – Κιτριές».
2. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αξιοποίηση διώροφου κτιρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας».

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης συνίσταται στο εξής:
Μετά τη ματαίωση της υπ ́ αριθμ. 14ης/2023 προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, λόγω έλλειψης απαρτίας, είναι αναγκαία η λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το συντομότερο δυνατόν, για μεν το πρώτο θέμα για την προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το Πρόγραμμα ̈ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ̈ και για δε το δεύτερο για την ομαλή εξέλιξη του έργου”.


Αντικείμενο
 της  Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των
συμβαλλομένων με σκοπό την μεταβίβαση της αρμοδιότητας Φορέα υλοποίησης του
έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μικρά Μαντίνεια – Κιτριές».

Ανάπλαση συνολικού μήκους 2,5 χιλιομέτρων-Σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο

Το έργο αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου με συνολικό μήκος περίπου
2,5χλμ, στο Δήμο Καλαμάτας και στο Δήμο Δυτικής Μάνης προϋπολογισμού
6.820.000 €. Ειδικότερα αφορά τις περιοχές Μικρής Μαντίνειας, Αρχοντικού, Αβίας,
Ακρογιάλι, Σάντοβας και Κιτριές.

Το ανωτέρω έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: Ποιότητα ζωής
και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Αστική
Αναζωογόνηση» με την αρ. πρωτ. 2901/05-08-2021 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.

Το χρονοδιάγραμμα της παρούσας Π.Σ. αφορά σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από
την υπογραφή της.

Ειδικότερα αφορά την κατασκευή χώρων στάθμευσης, πεζοδρομίων, περιοχών
πλακοστρώσεωνφυτεύσεων και χώρων στάσης των περιπατητών με χρήση ψυχρών
φωτοκαταλυτικών υλικών και με τον απαραίτητο ηλεκτροφωτισμό, σήμανση και διαχείριση
επιφανειακών όμβριων στις περιοχές των οικισμών της Μικρή Μαντίνειας, Αρχοντικού,
παραλίας Αβίας, Νότιο και βόρειο Ακρογιάλι, παραλία Σάντοβας και Κιτριές.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Μάνης και αδυνατεί να υλοποιήσει το ανωτέρω
έργο όπως προκύπτει και από την υπ’ αριθ. Πρωτ 9207/15-12-2021 Βεβαίωση της
Υπεύθυνης του Aυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Μάνης περί
Αδυναμίας του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Μάνης στην
ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μικρά
Μαντίνεια – Κιτριές».

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας αδυνατεί να υλοποιήσει το ανωτέρω έργο όπως προκύπτει και από την υπ’ αριθ. Πρωτ 1428/07-01-2021 Βεβαίωση της αναπλ. Δ/ντριας της Δ.Τ.Υ του Δήμου Καλαμάτας περί Αδυναμίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Δήμου Καλαμάτας στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μικρά Μαντίνεια – Κιτριές»
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διαθέτει τεχνική επάρκεια και δύναται να αναλάβει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μικρά Μαντίνεια – Κιτριές».

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
όπως αυτά ισχύουν. Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη της
τεχνικής επάρκειας για την σύναψη και εκτέλεση της αναφερόμενης πράξης.
Με βάση τα παραπάνω η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας και ο Δήμος
Δυτικής Μάνης προβαίνουν κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης.

Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις, καθήκοντα και
δικαιώματα:
α) Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει:
1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το
επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της
παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
2. Να παρέχει έγκαιρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της πράξης.

3. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του καθώς επίσης
και τη συντήρηση του έργου και την αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να προκληθούν από
τη χρήση του και δεν θα οφείλονται σε κακοτεχνία.
4. Να εκδώσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις όπου απαιτείται
5. Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 6.
β) Ο Δήμος Δυτικής Μάνης αναλαμβάνει:
1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το
επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της
παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
2. Να παρέχει έγκαιρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της πράξης.
3. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του καθώς επίσης
και τη συντήρηση του έργου και την αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να προκληθούν από
τη χρήση του και δεν θα οφείλονται σε κακοτεχνία.
4. Να εκδώσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις όπου απαιτείται
5. Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 6.
β) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει:
1. Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής, δια της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Μεσσηνίας και της Οικονομικής της Επιτροπής αντίστοιχα για τις ανάγκες υλοποίησης των
ανωτέρω, όπως αυτά απορρέουν από τον Ν. 4412/16 και την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα
με το άρθρο δεύτερο παράγραφος α της παρούσης.
2. Την Διαδικασία ανάθεσης και επίβλεψης της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
3. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
4. Να υποστηρίξει τους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης στις απαραίτητες
ενέργειες για την λήψη αδειοδοτήσεων όπου και όποτε απαιτηθεί.
5. Τη λειτουργία των αρμόδιων οργάνων για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων
για τη διεξαγωγή των Διαγωνισμών και την υπογραφή των Συμβάσεων.
6. Να έχει την οικονομική διαχείριση των έργων
7. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής
χρηματοδότησης της πράξης.
8. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών
της πράξης.
9. Να συνεργάζεται με τους Δήμους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή
της πράξης.
10. Να διασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή τυχών μη επιλέξιμων
δαπανών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της πράξης, έτσι ώστε η πράξη που θα
παραληφθεί να είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική.

11. Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 6.
12. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό
επίπεδο.
13. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των
σχετικών συμβάσεων.
14. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων, των
μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων
για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.
15. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών
από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την
υλοποίηση των έργων.

Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται από το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
3. Το ανωτέρω ποσό θα εκταμιεύεται τμηματικά και αναλογικά της προόδου του
φυσικού αντικειμένου, μετά από την παραλαβή και πιστοποίηση αυτών από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης, με εξαίρεση τις έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν,
επαρκώς αιτιολογημένες από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages