Ανοίγει ο δρόμος για αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας – Εγκρίθηκε η ΜΠΕ παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ανοίγει ο δρόμος για αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας – Εγκρίθηκε η ΜΠΕ παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις

Ανοίγει ο δρόμος για αντιπλημμυρικό της Καλαμάτας – Εγκρίθηκε η ΜΠΕ παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις

Share This

 


Εγκρίθηκε  η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αντιπλημμυρικού έργου της Καλαμάτας από υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη έργου.

Να σημειωθεί ότι για την συγκεκριμένη μελέτη είχαν είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

Στην συγκεκριμένη απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«Η αντιπλημμυρική προστασία/θωράκιση περιοχών αποτελεί ένα διαχρονικό και διαρκώς εξελισσόμενο και αναπροσαρμοζόμενο ζήτημα, που χρήζει επισταμένης θεώρησης και άμεσης αντιμετώπισης, καθώς σχετίζεται με την: – έλλειψη επαρκών υδάτινων αποδεκτών, – την ανεπάρκεια των υφιστάμενων αποδεκτών ως προς την παροχετευτικότητα τους (λόγω υποδιαστασιολόγησης, μη συντήρησης, μη καθαρισμού, κατάληψης/καταπάτησης), – την μεταβολή των υδρολογικών και υδραυλικών δεδομένων (λόγω φυσικών καταστροφών όπως πυρκαγιές ή μετεωρολογικές μεταβολές όπως επιλεκτικής έντασης κατακρημνίσματα και ακραία καιρικά φαινόμενα).

Έχοντας αυτά ως δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις υφιστάμενες τοπικές δυσμενείς συνθήκες παροχέτευσης, όσο και την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος ανεπάρκειας ή απουσίας αποδέκτη απορροών που υφίσταται σε ορισμένες κατάντη περιοχές, ο υδραυλικός σχεδιασμός του προαναφερόμενου αυτοκινητοδρομου περιλαμβάνει την κατασκευή πρόσθετων/συμπληρωματικών υδραυλικών έργων, για την προστασία αφενός του ίδιου του έργου και αφετέρου των κατάντη περιοχών, σε συμμόρφωση και με: – τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί με την 28η σχετική ΑΕΠΟ, – τα διαλαμβανόμενα στα σχετικά 23 έως και 25 του προοιμίου της παρούσας, – τις απαιτήσεις που απορρέουν εκ της Σύμβασης Παραχώρησης και των προσαρτημάτων της,

Ειδικότερα, η αναγκαιότητα υλοποίησης πρόσθετων υδραυλικών τεχνικών έργων επιβάλλεται και από την εμφάνιση/εκδήλωση οψιγενών συνθηκών, οφειλόμενων στην ουσιώδη και πέραν κάθε δυνατής πρόβλεψης μεταβολή των υδρολογικών φαινομένων και συνθηκών στην περιοχή της Καλαμάτας (ήτοι έντονα καιρικά Σελίδα 9 από 38 φαινόμενα πέραν του συνήθους και των καταγραφών των τελευταίων δεκαετιών) και συγκεκριμένα στις περιοχές ανάντη και κατάντη της περιμετρικής οδού Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, όπου εκ της υδραυλικής διερεύνησης που διενεργήθηκε εξήχθη το συμπέρασμα ότι το αίτιο εκδήλωσης πλημμύρας ήταν η μεταφορά πλημμυρικής αιχμής (ανεξαρτήτου περιόδου) στις κατάντη χαμηλού υψομέτρου πεδινές περιοχές, που λόγω ανεπάρκειας των υφιστάμενων αποδεκτών ή απουσίας τους, έχουν ως αποτέλεσμα την κατάκλιση του εδάφους (λόγω υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας απορρόφησης), ενώ η πλημμύρα συνοδευόταν και με στερεομεταφορά/μεταφορά φερτών που δυνητικά προκαλούν ζημιές.

(Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία αξιολογήθηκε και κρίθηκε ως αναγκαία η υλοποίηση των κατάλληλων έργων/εργασιών προκειμένου να αποκατασταθεί η μειωμένη παροχετευτικότητα των υφιστάμενων αποδεκτών όμβριων υδάτων και κατ’ επέκταση να αποτραπούν πληµµυρικά φαινόµενα από τα οποία υφίσταται κίνδυνος να προκληθούν, όχι µόνο σοβαρές υλικές και περιβαλλοντικές ζηµιές, αλλά και απώλεια ανθρώπινων ζωών. Σε περίπτωση μη κατασκευής των έργων ή σημαντικής καθυστέρησης υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων με αρνητικές και επικίνδυνες επιπτώσεις κυρίως σε αστικές περιοχές αλλά και σε γεωργικές περιοχές, τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα υποδομών, προστατευόμενες περιοχές και πολιτιστικά μνημεία.

Επιπλέον, με βάση τα οικεία άρθρα της Σύμβασης Παραχώρησης, το Δημόσιο υποχρεούται να εξασφαλίζει στον εκάστοτε παραχωρησιούχο σε όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, την αδιατάρακτη άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης του Έργου Παραχώρησης, ενώ η αδυναμία ή παράλειψη τούτου θεωρείται «Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου» και επισύρει την καταβολή αποζημιώσεων προς τον παραχωρησιούχο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages