Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στο 4ο Workshop και στη 2η διεθνή συνάντηση - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στο 4ο Workshop και στη 2η διεθνή συνάντηση

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στο 4ο Workshop και στη 2η διεθνή συνάντηση

Share This

 


H Περιφερειακή Δ/νση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου συμμετείχε από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου του 2023 στο 4ο Workshop των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα και στις 24 Νοεμβρίου του 2023 στη 2η διεθνής συνάντηση του προγράμματος «Route to Transformation of Educational Institutions through a Whole Institution Approach to Sustainability [SUStainability in EDucational Institutions- SUSEDI]» .

Οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν ήταν οι εξής:
1. MMC Mediterranean Management Centre–Cyprus(MMC)
2. Cyprus Pedagogical Institute–Cyprus(CPI)
3. Cyprus Certification Company–Cyprus(CCC)
4. Frederick University–Cyprus (FU)
5. DIMITRA Εκπαιδευτικός Οργανισμός–Greece (DIMITRA)
6. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου–Greece (PELOPDE)
7. National University ofIreland Galway–Ireland(NUIGalway)
8. Siec Badawcza Lukasiewicz – Instytut TE-Poland (ITEE)
9. Assiociazione Nazionale Orientatori–Italy(ASNOR)
10. Universita taMalta–Malta(UM)
11. Uniwersytet Lodzki–Poland(LOD)
12. Universita degli Studi di Roma la Sapienza–Italy(SAPIENZA)
13. Associacion Valencia InnoHub–Spain(INNO HUB)

Ο συντονιστής  της συνάντησης  MMC Mediterranean Management Centre (MMC) παρουσίασε το πρόγραμμα του workshop. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκε το συστημικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από το Frederick University, καθορίστηκε το τι πρέπει να περιλαμβάνει κάθε επίπεδο πιστοποίησης (awareness, into action, WIA) για τη βιωσιμότητα και έγιναν αναλυτικά παραδείγματα για την κατανόηση και εφαρμογή ανά πυλώνα (Κοινωνικό, Παιδαγωγικό και Οργανωτικό) και τομέα εντός κάθε πυλώνα, προκειμένου να επιτευχθεί ενός βιώσιμος οργανισμός μέσω της προσέγγισης ολόκληρου του ιδρύματος.

Επίσης χρησιμοποιήθηκε ο Σχεδιασμός μαθησιακών αποτελεσμάτων του (WP3) του σχεδίου και) του σχεδίου και σχεδιάστηκαν η δομή και τα περιεχόμενα των modules που θα χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία εκπαίδευσης των στελεχών του προγράμματος.

Τέλος υπήρξε ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος και ποιες είναι οι επόμενες εργασίες που πρέπει να γίνουν καθώς και παρουσίαση των οικονομικών θεμάτων. Πάρθηκαν αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική διάδοσης και αξιοποίησης του έργου SUSEDI και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη των Ιανουάριο του 2025.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages